On faktista, että suuren pyramidin kaikkia tiloja ei ole vielä löytynyt: Vuonna 2017 tehtiin tieteellisesti pätevällä myoniradiografisella mittauksella havainto, että suuren gallerian yläpuolella on tyhjä tila. Tämä tarkoittaa sitä, että siellä todella on tyhjä tila: Selityksille ei jää sijaa. Ja koska se siellä on, kyseessä on mitä ilmeisimmin rakennettu huone, huoneiden sarja, tai käytävä, sillä näin mittatarkassa ja loistavalla tavalla toteutetussa rakennuksessa ei ole mitään suunnittelemattomia, tai satunnaisia tyhjiötä. Kammion arvioidaan olevan n. 30 metriä pitkä. Tunnetuista käytävistä mikään ei kuitenkaan näytä johtavan sinne. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tuo kammio ei ole täysin suljettu tila, mikä sekin on toki mahdollista, sinne johtaa jostakin muualta käytävä, jota ei tunneta. Ehkä pyramidin ulkopinnalla on olemassa toinenkin kivinen läppä, josta avautuu reitti sisään. On mahdollista, että kyseisestä vielä tuntemattomasta kammiosta löytyy käytävä, joka johtaa sen portcullisjärjestelmän kivien nostopaikalle, jonka Al Mamun joutui kiertämään sivuitse kaivautuen. Ehkä kyseinen huoltokäytävä sijaitsee hieman alkuperäisen sisäänkäynnin yläpuolella. Ainakin sieltä löytyi myonimittauksen yhteydessä käytävän pätkä, joka saattaa jatkua tunnetun käytäväjärjestelmän yläpuolelle saakka, mutta ei syystä tai toisesta näy mittauksessa kunnolla, vaan sekoittuu olemassa olevien käytävien kanssa. Löydetty tuntematon tyhjä tila sijaitsee ulkopinnalta katsottuna todennäköisesti kahden suuren tuetun kiven takana ja johtaa juuri kyseiseen suuntaan (Kuva 27). Kuvan alareunasta lähtevä tunnettu ja alkuperäinen käytävä lähtee siis laskeutumaan alaspäin jyrkässä kulmassa, noustakseen myöhemmin ylöspäin. Mikäli yläpuolelta lähtevä tuntematon ”myonikäytävä” etenee puolestaan vaakatasossa suoraan eteenpäin, se johtaa todennäköisesti kivisillä tulpilla suljetun käytävän yläpuolelle!

 Tässä vaiheessa on syytä kiinnittää huomiota mainituilla kivisillä tulpilla sinetöityyn Ascending passageway käytävään. Kuinka se on saatu suljettua siten, että valtavan suuret kivenlohkareet on liitetty käytävän tukkeeksi niin täydellisesti, ettei hiuskaan mahdu niiden väliin. Vaikka asiaa ei tulla yleensä ajatelleeksi - vaan sitä lähestytään olemassa olevan itsestäänselvyyden valossa - kyseessä on mahdoton suoritus: Paksua kivistä paatta, joka on korkeampi, kuin käytävän matalin kohta, ei voi saada paikoilleen, varsinkaan kun sen paino on huomattava, eikä ahtaaseen tilaan mahdu minkäänlaisia nostolaitteita. Mikäli tutkimme asiaa logiikan suomien mahdollisuuksien puitteissa, on vain yksi mahdollisuus:

 Koska kivi on kiilamainen ja ylhäältä leveämpi, ainoa asentamissuunta on, kuten aikaisemminkin jo mainittiin: ylhäältä alaspäin. Tulppakivien yläpuolella on kuitenkin kiveä, joka myötäilee näkyvistä kohdista jopa epätavallisenkin tiiviisti graniittisten paasien hieman aaltoilevia muotoja, vahvistaen samalla vaikutelmaa, että niitä ei ole ollut mahdollistaa työntää paikoilleen kummastakaan suunnasta! Ainoa mahdollisuus on, että kyseinen käytävän päällä oleva kiviaines on valumaista kivimassaa, jota on sullottu yläpuolisiin aukkoihin kivien alaslaskemisen jälkeen. Palaamme tuonnempana siihen, minkälainen valumassa oli kyseessä. Paasien yläpuolella on siis mitä ilmeisimmin käytävä, todennäköisesti juuri kyseinen ”myonikäytävä”. https://www.bod.fi/kirjakauppa/muinaisen-egyptin-mysteerit-r-a-karmanen-9789528008699