sunnuntai, 8. joulukuu 2019

Hiljaisuus, Temppeliuni ja Vihkimys

 Mitä tapahtuu, jos ihmisen vie erittäin rauhalliseen paikkaan, jossa ei ole minkäänlaisia ärsykkeitä ja jättää hänet sinne riittävän pitkäksi ajaksi? Entä mitä tapahtuu, jos tuo paikka on kymmeniä metrejä maan alla, peruskallion sisällä, tai syvällä pyramidin ytimessä, jossa hiljaisuus on varmaa ja täysin rikkumatonta? Entä jos henkilö asetetaan siellä suureen sarkofagiin ja 20 vahvaa miestä nostaa sen kannen paikalleen ja poistuu, sulkien välillä olevat kymmenen ovea ja kiviset tulpat? Entä jos tuota kokemusta varten on valikoitu viisaiden toimesta parhaimmat, sielun keskipäivän kohdalla kehityksessään olevat sielut ja siihen on valmistauduttu huolellisesti vuosia? Entä jos vielä ennen kyseistä vihkimystä siihen on haettu lisäenergiaa paaston henkeä vahvistavalla ja lihaa heikentävällä keinolla, sekä nautittu tarkoitukseen sopivia yrttejä? Entä jos tilannetta valvoo ja suojaa fyysisesti etäällä, mutta henkisesti lähellä oleva henkilö, joka on jo itse käynyt usein tuon kokemuksen läpi ja omaa korkeampaa tietoa ja havaintokykyä?

 Useimmat ihmiset tuntevat olonsa epämääräisen ahdistuneiksi, mikäli joutuvat oleskelemaan nykyaikaisessa hiljaisuuden huoneessa ajan, joka lähentelee tuntia. Muinaiset Papit tiesivät, mitä tapahtuu, jos koetta jatkaa pidempään ja siihen on valmistauduttu hyvin, sekä lisäksi on täysin pimeää: Äärimmäisessä ärsykkeettömässä hiljaisuudessa ihminen joutuu kohtaamaan itsensä ja kulkee siihen Osiriksen valtakuntaan, johon tajunnan portti avautuu. Kokemuksen tuottaminen ei ole vaaratonta, siksi siihen on valmistauduttava vuosia. Tuo valmistautuminen on etupäässä herkistymistä vakiintumistason laskun avulla, puhdistautumista, pelkojen tutkimista ja kohtaamista, sekä itsetuntemuksen kasvattamista.

 Läpäistäkseen äärimmäisen hiljaisuuden tuottaman Vihkimyksen portin, ihmisen on ensin kohdattava kynnyksenvartija, joka on hänen oma hahmonsa, joka on siihenastisessa suunnattoman pitkässä elämien ketjussa muodostunut ja hahmoontunut. Se ei tuossa hetkessä sisällä sitä korkeamman itsen hedelmöittävää voimaa, joka siihen muuton on liittyneenä, vain paljaan maallisen elementin siihen mennessä kehittämän itsekkään minuuden. Jeesus, joka oli todennäköisesti vihitty mm. Egyptin mysteereihin, sen tuntemattoman ajanjakson aikana josta Raamattu ei tiedä kertoa mitään, kuvaa kynnyksenvartijan kauheutta Tuomaan Evankeliumin säkeessä 84 näin:

 ”Kun te näette peilikuvanne, te ilahdutte. Mutta kun te näette kuvanne, jotka ovat olemassa ennen teitä – eivätkä ne katoa, eikä niiden ydin selkene – kuinka paljon jaksatte kestää?”

 Eräästä kulmasta tätä tapahtumaa kuvaa myös ns. egyptiläinen sydämenpunnitustaulu (kuva 31). Jos kynnyksenvartijan, eli materiasta peräisin olevan kokonaisminuuden kehitys on noussut sille tasolle, että vaaka ei kallistu totuuden sulan painoa enempää, on ensimmäinen koetus läpäisty ja voidaan jatkaa matkaa ensimmäiseen tuonpuoleisen saliin. Silloin henkisen maailman sen osion portinvartija päästää kokelaan sisään ja ”hän voi tehdä matkoja sisään ja ulos jo eläessään maan päällä”, kuten Egyptiläinen kuolleiden kirja, tai paremminkin Egyptiläinen kirja kuolemisen taidosta ja valoon astumisesta toteaa. Toisaalla Osiris Unneferin ylistyksessä on vastaava kohta: Mikäli on saavuttanut voiton alhaisen maailman kynnyksellä, ”voi tulla ja mennä ilman torjuntaa alhaisen maailman arkeissa”.

 Rauhallisia ympäristöjä vihkimyksessä edistymistä varten sijaitsi siksi mm. Gizan tasangolla useita, ja 

tiistai, 27. elokuu 2019

Vihkimys - Kokemusperäistä tietoa kuolemasta

20190202_142140_2.jpg

Sielunlintu Ba kantaa tietoisuuden ja elämän Ankh ristiä Egyptiläisen kuolleiden kirjan loistavassa kuvituksessa. Oppinut egyptologi Jan Assmann huomauttaa: ”Kuolleiden kirja ei selvästikään ole tarkoitettu pelkästään kuolleille. Tähän viittaa lause: ´hyödyllisiä niille, jotka tekevät sitä jo maan päällä.’ Se on initiaatiokirjallisuutta eläville, jossa päämäärän on tulla Ankh-Hengeksi ja liittyä kuolemankokemuksella puhdistettujen henkien kiltaan.”

tiistai, 23. heinäkuu 2019

Huomattavaa taitoa ja tarkkuutta

Suuri pyramidi on myös huomattava kivityötaidonnäyte. Esimerkiksi sen alin käytävä kulkee niin viivasuoraa linjaa alaspäin, että poikkeama yli sadan metrin matkalla on ainoastaan alle yhden sentin! Valtaisan kivityön jälki on niin huikaisevan tarkkaa ja hienoa ja aikaansaannokset niin massiivisia, että muinaisten rakentajien käytössään on täytynyt olla tietoutta, joita me emme nykyään tunne. Heillä ei mitä ilmeisimmin ollut käytettävissään sellaisia koneita ja laitteita kuin nykyään, mutta kivityön jälki on silti usein tarkempaa, kuin meidän aikakaudellamme! Kyseisiä aikaansaannoksia ei voi rakentaa kuparisilla taltoilla ja vasaroilla. Jo pelkän ajatuksenkin erittäin kovan graniitin työstämisestä kuparisilla työkaluilla tulisi olla mahdoton: Egyptologeille, jotka päättävät vallitsevan linjan, mutta joilla ei ole kokemusta kivityöstä, se ei sitä kuitenkaan valitettavasti ole. Lisäksi esimerkiksi Suuren pyramidin suurimmat kivet, jotka muodostavat kuninkaan kammion katon, sijaitsevat yli 70 metrin korkeudessa ja painavat yli seitsemänkymmentä tonnia kappale! Kuinka ne on saatu paikoilleen? Myös tämä on täysin mahdotonta alkeellisilla välineillä.

 Pyramidin kuoren muodostavat kovasta ykkösluokan kalkkikivestä tehdyt pintakivet, joita on arviolta 144 000 kappaletta, on liitetty toisiinsa niin ällistyttävällä tarkkuudella, että niiden poikkeama täysin suorasta kulmasta vastaa ainoastaan alumiinifolion paksuutta. Tämäkin mitätön väli on täytetty ”betoniliimalla”, joka on yhtä kovaa kuin graniitti, mutta kykenee silti joustamaan esimerkiksi maanjäristyksen sattuessa! Se poikkeaa huomattavalla tavalla nykyisin käytettävissä olevista haperoista ja murtumaherkistä laasteista. Kyseinen pintakivetys on ollut myös hiottu niin kiiltäviksi, että taso vastaa optikon työtä silmälasien hionnassa. Syntyneen vaalean pinnan on arvioitu olleen niin heijastuskykyinen ja lasimainen pinta, että pyramidi on todennäköisesti näkynyt Kuuhun saakka: se on tietyssä valossa todennäköisesti erottunut valopisteenä maan pinnassa. Ainakin se on näkynyt ja näkyy edelleen Israelin vuorille silloin, kun näkyvyys on hyvä. Eräs Suuren pyramidin nimistä olikin Ikhet: eli loistava valo.https://www.suomalainen.com/products/muinaisen-egyptin-mysteerit

tiistai, 2. heinäkuu 2019

Salaiset kammiot ja sinettikivet

 On faktista, että suuren pyramidin kaikkia tiloja ei ole vielä löytynyt: Vuonna 2017 tehtiin tieteellisesti pätevällä myoniradiografisella mittauksella havainto, että suuren gallerian yläpuolella on tyhjä tila. Tämä tarkoittaa sitä, että siellä todella on tyhjä tila: Selityksille ei jää sijaa. Ja koska se siellä on, kyseessä on mitä ilmeisimmin rakennettu huone, huoneiden sarja, tai käytävä, sillä näin mittatarkassa ja loistavalla tavalla toteutetussa rakennuksessa ei ole mitään suunnittelemattomia, tai satunnaisia tyhjiötä. Kammion arvioidaan olevan n. 30 metriä pitkä. Tunnetuista käytävistä mikään ei kuitenkaan näytä johtavan sinne. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tuo kammio ei ole täysin suljettu tila, mikä sekin on toki mahdollista, sinne johtaa jostakin muualta käytävä, jota ei tunneta. Ehkä pyramidin ulkopinnalla on olemassa toinenkin kivinen läppä, josta avautuu reitti sisään. On mahdollista, että kyseisestä vielä tuntemattomasta kammiosta löytyy käytävä, joka johtaa sen portcullisjärjestelmän kivien nostopaikalle, jonka Al Mamun joutui kiertämään sivuitse kaivautuen. Ehkä kyseinen huoltokäytävä sijaitsee hieman alkuperäisen sisäänkäynnin yläpuolella. Ainakin sieltä löytyi myonimittauksen yhteydessä käytävän pätkä, joka saattaa jatkua tunnetun käytäväjärjestelmän yläpuolelle saakka, mutta ei syystä tai toisesta näy mittauksessa kunnolla, vaan sekoittuu olemassa olevien käytävien kanssa. Löydetty tuntematon tyhjä tila sijaitsee ulkopinnalta katsottuna todennäköisesti kahden suuren tuetun kiven takana ja johtaa juuri kyseiseen suuntaan (Kuva 27). Kuvan alareunasta lähtevä tunnettu ja alkuperäinen käytävä lähtee siis laskeutumaan alaspäin jyrkässä kulmassa, noustakseen myöhemmin ylöspäin. Mikäli yläpuolelta lähtevä tuntematon ”myonikäytävä” etenee puolestaan vaakatasossa suoraan eteenpäin, se johtaa todennäköisesti kivisillä tulpilla suljetun käytävän yläpuolelle!

 Tässä vaiheessa on syytä kiinnittää huomiota mainituilla kivisillä tulpilla sinetöityyn Ascending passageway käytävään. Kuinka se on saatu suljettua siten, että valtavan suuret kivenlohkareet on liitetty käytävän tukkeeksi niin täydellisesti, ettei hiuskaan mahdu niiden väliin. Vaikka asiaa ei tulla yleensä ajatelleeksi - vaan sitä lähestytään olemassa olevan itsestäänselvyyden valossa - kyseessä on mahdoton suoritus: Paksua kivistä paatta, joka on korkeampi, kuin käytävän matalin kohta, ei voi saada paikoilleen, varsinkaan kun sen paino on huomattava, eikä ahtaaseen tilaan mahdu minkäänlaisia nostolaitteita. Mikäli tutkimme asiaa logiikan suomien mahdollisuuksien puitteissa, on vain yksi mahdollisuus:

 Koska kivi on kiilamainen ja ylhäältä leveämpi, ainoa asentamissuunta on, kuten aikaisemminkin jo mainittiin: ylhäältä alaspäin. Tulppakivien yläpuolella on kuitenkin kiveä, joka myötäilee näkyvistä kohdista jopa epätavallisenkin tiiviisti graniittisten paasien hieman aaltoilevia muotoja, vahvistaen samalla vaikutelmaa, että niitä ei ole ollut mahdollistaa työntää paikoilleen kummastakaan suunnasta! Ainoa mahdollisuus on, että kyseinen käytävän päällä oleva kiviaines on valumaista kivimassaa, jota on sullottu yläpuolisiin aukkoihin kivien alaslaskemisen jälkeen. Palaamme tuonnempana siihen, minkälainen valumassa oli kyseessä. Paasien yläpuolella on siis mitä ilmeisimmin käytävä, todennäköisesti juuri kyseinen ”myonikäytävä”. https://www.bod.fi/kirjakauppa/muinaisen-egyptin-mysteerit-r-a-karmanen-9789528008699

perjantai, 14. kesäkuu 2019

Ei hauta

 Suuri pyramidi eroaa muista, hautapaikkakäyttöön suunnitelluista pyramideista siten, että sen esillä olevista seinistä ei löydy lainkaan hieroglyfejä tai kuvia. Eikö faarao halunnut jättää itsestään jälkeä, vaikka hänen oletetaan olleen niin turhamainen, että rakennutti itseään varten suurimman ”megaliitin”, mitä Egyptin maaperä päällään kantaa? Lisäksi Suuren pyramidin kiviset käytävät ja graniittiset porrasaskelmat olivat jo pyramidivillityksen alkuaikoina huomattavan kuluneet. Myös tämä viittaa muuhun, kuin hautapaikkakäyttöön ja kertoo käyttöiän olleen pitkä. Al Mamunin miehet, jotka tunkeutuivat suureen sinetöityyn pyramidiin selvästi ensimmäistä kertaa, eivät myöskään löytäneet sieltä muumiota, vaan sarkofagi oli tyhjä. Mikä sen tarkoitus oli, siihen palaamme tuonnempana...

 On muitakin todisteita siitä, että Suurta pyramidia ei ole suunniteltu haudaksi, vaan sen käyttötarkoitus on ollut muunlainen. Keskellä pyramidia sijaitsee Suuri galleria. Sen ylöspäin johtavan, lähes yhdeksän metriä korkean holvin ylimmältä lattiatasolta avautuu suora käytävä kohti Kuninkaan kammioita. Tämä käytävä on puolestaan niin matala, että sinne päästäkseen täytyy nöyrtyä, eli kulkea kumarassa. Suunnilleen käytävän puolessa välissä voi katsoa ylöspäin ja havaita hienon mekanismin jäänteet, jossa on sijainnut suuren pyramidin toinen portcullis järjestelmä. Ensimmäinen on tosin kiistanalainen, mutta palaamme siihen tuonnempana.  Portcullis tarkoittaa nosto-ovea, joka kulkee urassa.  Uria löytyy tästä kohdasta ainakin kolmelle, mutta mahdollisesti jopa viidelle graniittiselle nosto-ovelle, jotka ovat yhdessä painaneet kymmeniä tonneja. Niiden mekanismia on täytynyt päästä säätämään vastapainojärjestelmän avulla Suuresta galleriasta käsin. Toisin sanoen kivet on voinut tullessaan nostaa ”helposti” ylös ja edetä sen jälkeen suoraan kuninkaan kammioon. Urassaan kulkevat ja kiilan muotoon tarkasti veistetyt portcullis kivet on todennäköisesti voideltu rasvalla, jotta ne ovat liikkuneet helposti, jumittumatta ja kulumatta, niin että yhdestä muutamaan mieheen koostuva tiimi on niitä voinut nostaa ylös ja alas. Mikäli kyseinen nosto-ovien rivi olisi tehty hautarosvojen pelossa, sen hallintamekanismi ei olisi sijainnut tulosuunnassa, missä siihen oli todennäköisesti suhteellisen helppo päästä käsiksi. Ja miksi tehdä nosto-ovet hautaan? https://www.bod.fi/kirjakauppa/muinaisen-egyptin-mysteerit-r-a-karmanen-9789528008699

  • Kuolema ei ole ollut meille aina tuntematon vieras: Muinaisen Egyptin Mysteerien tarkoitus oli äärimmäisen puhdistumisen jälkeen ylittää raja ja tehdä mysteereihin vihitystä ”kahden maan kansalainen”. Julkaisen tässä osia R. A. Karmasen kirjasta: Muinaisen Egyptin mysteerit.

  • Tämä blogi kokonaisena kirjana

  • blogilista.fi